Educatia invinge saracia!

Beneficiari:  50 de copii proveniti din familii foarte sarace, cu rezultate bune la invatatura; copii din comunitati rurale dezavantajate Scopul proiectului: sustinerea educationala a 50 de copii si adolescenti proveniti din medii defavorizate, cu rezultate bune la invatatura, in vederea mentinerii sau cresterii rezultatelor scolare, valorificarii intereselor si talentelor, dezvoltarii si exprimarii  potentialului lor intelectual, emotional si aptitudinal. Proiectul isi propune sa creeze cadrul favorabil pentru ca beneficiarii sa fie motivati pentru invatare si dezvoltare personala, sa primeasca explicatiile si suportul suplimentar de care au nevoie, sa fie sprijiniti cu resursele materiale si informationale necesare, astfel incat sa porneasca de la oportunitati egale cu ale copiilor din familii normale.  De asemenea, ne propunem sa oferim suport material  (inclusiv matreriale educationale, rechizite, carti, pentru copii din zone rurale. sitActivitatile principale ale proiectului:

  1. Activitati educationale, de educatie formala (suport scolar) si non-formala (sub forma de ateliere educationale pe diferite discipline); Program curricular complex: ateliere educationale pe diferite teme educationale si culturale;  atelier IT in cadrul salii de  calculatoare a asociatiei; educatie

IMG_5243antreprenoriala si pro-ecologica; activitati artistice, in functie de interesele beneficiarilor; atelier de teatru;  concurs de cultura generala intre scoli.

  1. Evaluarea talentelor si inclinatiilor, orientarea catre oportunitati corespunzatoare acestora; promovarea pregatirii lor pentru activitati performantiale (concursuri, olimpiade, etc)
  2. Sustinerea copiilor cu rezultate deosebite, pentru participarea la actiuni educationale pentru care manifesra interes (cluburi, cercuri, etc); implementarea unui program de burse pentru acesti copii
  3. Activitati de suport al familiei unora dintre beneficiari (consiliere sociala, suport material, grupuri de suport psiho-social)
  4. Tabere educationale si creative; alte activitati cu caracter recreativ
  5. Campanii organziate in vederea sprijinirii copiilor din zone rurale (colecte de carti, jocuri educative, rechizite, alte produse necesare)